language
Chính sách bảo mật & Cookies

Trang web của chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web này. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn cung cấp sự đồng ý vô điều kiện của mình để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách thức dưới đây:

Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ bưu điện) khi bạn sử dụng trang web này. Bạn có thể quyết định không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, nhưng nó có thể giới hạn truy cập của bạn tới một số thông tin hoặc dịch vụ nhất định.

Sử dụng và Tiết lộ

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ theo quy định của Luật Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2006. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Kiểm tra danh tính của bạn và Liên lạc với bạn cho bất kỳ dịch vụ ngoại tuyến & trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho bạn
  • Phân tích sử dụng của trang web này
  • Cải thiện các nội dung của trang web này và để tùy biến trang web theo sở thích của bạn
  • Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia trong việc thực hiện chức năng của mình
  • Bảo vệ các quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi, của khách hàng của chúng tôi, hoặc của người khác.

Lưu trữ và Bảo mật

Thông tin cá nhân có được trên trang web này được thu thập và lưu trữ bởi Discover Halong. Chúng tôi sẽ giành một sự nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân được nắm giữ bởi chúng tôi tránh khỏi sự mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, hoặc tiêu hủy. Chúng tôi sẽ không bán, thuê hay cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó, hoặc cho cách thức mà những website đó thu thập, lưu trữ, sử dụng và phát tán bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

Quyền truy cập và Sửa đổi

Bạn có thể yêu cầu truy cập, hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn bằng cách liên lạc với nhân viên bảo mật của chúng tôi tại support@discoverhalong.com. Hãy thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi thông tin cá nhân của bạn càng sớm càng tốt.

Cookies

Một cookie là một phần nhỏ dữ liệu được gửi từ một trang web và được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng khi người dùng đang duyệt một trang web. Khi người dùng duyệt trang web đó trong tương lai, dữ liệu cookie có thể được lấy ra bởi trang web này để thông báo cho trang biết các hoạt động trước đó của người dùng.

Chấp nhận một cookie không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc thông tin cá nhân được lưu trữ trên ổ cứng của bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mặc dù bạn có thể cấu hình trình duyệt web của bạn không chấp nhận cookie, nếu bạn làm như vậy bạn có thể gặp một số thiếu hụt về chức năng của trang web này.

Việc sử dụng các tập tin cookie trên trang web này nhằm mục đích:

  • Chức năng kỹ thuật
  • Thu thập số liệu thống kê
  • Quảng cáo & dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet

Thay đổi Chính sách bảo mật & Cookies

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật & Cookies này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi về Chính sách bảo mật & Cookies sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Chính sách mới được công bố trên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này hoặc việc bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sau khi chúng tôi đăng Chính sách bảo mật & Cookies mới đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chính sách bảo mật & Cookies này được cập nhật lần cuối ngày 12 tháng 9 năm 2014.