language
Quy định về đặt dịch vụ

Khi bạn đặt bất cứ dịch vụ nào thông qua Discover Halong, những gì bạn cần làm là gửi cho chúng tôi Bản yêu cầu dịch vụ với các thông tin chi tiết nhất có thể theo email support@discoverhalong.com. Nhiệm vụ của chúng tôi là liên lạc với nhà cung cấp để đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn. Tất cả các yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi từ cả hai phía (bạn và Discover Halong) sẽ được trao đổi qua email và điện thoại. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt, mà không được bao gồm trong các dịch vụ có sẵn của chúng tôi, bạn vẫn có thể yêu cầu nhưng cần nêu chúng ra một cách cụ thể cho chúng tôi được biết.

Một khi tất cả các yêu cầu của bạn đã được chốt lại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tài liệu xác nhận, trong đó bao gồm tất cả các thông tin chi tiết của Giao dịch đặt dịch vụ của bạn. Tài liệu này sẽ là cơ sở để giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh nào từ thời điểm đó trở về sau. Bất kỳ thay đổi sau khi chúng tôi nhận được Văn bản xác nhận của bạn (email hoặc fax) sẽ không được chấp nhận, Discover Halong chỉ chịu trách nhiệm về các dịch vụ được cung cấp không phù hợp với Văn bản xác nhận.

Xin lưu ý rằng khi bạn gửi một yêu cầu đặt dịch vụ với Discover Halong, bạn phải chấp nhận và đồng ý với Quy định Đặt dịch vụ & Điều khoản sử dụng của các nhà cung cấp có liên quan (Khách sạn, Du thuyền, Đại lý du lịch, Đại lý vận tải,...), các quy định này có thể được tìm thấy tại trang web của mỗi nhà cung cấp. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc tất cả mọi thứ trước khi thực hiện yêu cầu đặt dịch vụ của bạn với chúng tôi.