language

Trải nghiệm

Hoạt động là một phần quan trọng trong mỗi chuyến, điều sẽ tạo nên sự khác biệt cho trải nghiệm Vịnh Hạ Long của bạn. Có hàng trăm hoạt động có thể được thực hiện ở Vịnh Hạ Long và vì thế sẽ khiến bất cứ những ai mới đến thăm vịnh lần đầu đau đầu về việc nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu ra sao. Những bài viết về hoạt động ở Vịnh Hạ Long dưới đây sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc và cập nhật từ việc các hoạt động có thể được tổ chức ra sao và ở đâu, lệ phí, yêu cầu an toàn như thế nào cho tới các nhà cung cấp có uy tín, với hy vọng cung cấp cho du khách một định hướng rõ ràng hơn cho các hoạt động vui vẻ có thể tham gia tại Di sản Thế giới UNESCO này.