language

Điểm đến

Khách du lịch thường biết đến Hạ Long đơn thuần là một vùng vịnh nhưng trên thực tế, địa điểm du lịch hàng đầu này có kết cấu lãnh thổ địa lý phức tạp hơn thế với thành phố Hạ Long là khu vực đất liền và Vịnh Hạ Long là khu vực vùng vịnh. Ở trên biển, vùng Vịnh Hạ Long không đơn giản chỉ là 01 vịnh duy nhất mà nó bao gồm 03 vịnh khác nhau: Vịnh Hạ Long nằm ở trung tâm, Vịnh Lan Hạ nằm về phía nam và Vịnh Bái Tử Long nằm ở phía tây. Tổng thể 03 vịnh này tạo nên một vùng vịnh rộng lớn với hơn 3.000 đảo và tiểu đảo. Trên đất liền, thành phố Hạ Long chia thành 02 địa phận: Đông Hạ Long và Tây Hạ Long. Phần phía tây (Bãi Cháy) là một vùng hoạt động du lịch sôi nổi, phần phía đông (Hòn Gai) là vùng công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Phía nam thành phố bao lấy vùng vịnh với khoảng 20 km đường bờ biển. Là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long là nơi tập trung hầu hết các tòa nhà hành chính và các hoạt động thương mại.